Gå til indhold

En international videnbalance

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud af Danmark, end forventet.

Med Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR) rapport ”Viden kender ingen grænser” har rådet, via otte indikatorer for videnstrømme ind og ud af Danmark, undersøgt, hvordan dansk forskning og innovation interagerer med omverden.

Rådet finder det overraskende, at Danmark på udvalgte videnparametre interagerer mindre med omverden, end en række andre små, åbne økonomier, vi ofte sammenligner os med. Det er særligt faldet i andelen af udenlandske investeringer i forskning og innovation fra 2007 – 2015, der har rådets opmærksomhed.

De samlede opgørelser er foretaget på makrodata. DFiR finder det er i forlængelse heraf vigtigt blandt andet at afdækkegrunden til Danmarks relativt lave andel af international finansiering af dansk forskning og innovation.

Anbefalinger og afrapportering

DFiR fremlægger her sine konklusioner og anbefalinger baseret på analyser af Højbjerre Brauer Schultz' gennemgang af makrodata. Det er afgørende vigtigt for det danske samfund, at dansk forskning og innovation har en gensidig høj grad af interaktion med omverdenen.

Yderligere oplysninger
Formand for DFiR Jens Oddershede
Formand for DFiR-arbejdsgruppe Søren Bech
Sekretariatschef Karin Kjær Madsen