Gå til indhold

Behandling af data i forbindelse med arrangementer

Her kan du finde flere oplysninger om DFiRs behandling af din persondata i forbindelse med DFiR arrangementer

Oplysninger om DFIRs behandling af dine personoplysninger mv. i forbindelse med arrangementer

1. Kontaktoplysninger til den dataansvarlige

DFiR er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som DFIR har modtaget om dig. Du finder kontaktoplysninger her:

Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd
Børgade 4, 1215 København K
Mail: dfir@ufm.dk

2. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til DFiRs behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiver:

På e-mail: maab@ufm.dk
På telefon: 7231 8909
Ved brev: Brev til DFiR ”att. databeskyttelsesrådgiver”.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

DFiR behandler dine personoplysninger med følgende formål: udarbejdelse af navneskilte, deltagerlister og til oversigt over antal gæster med henblik på forplejning. I enkelte tilfælde vil rådet indhente yderligere oplysninger, såsom titel eller arbejdsplads, til validering af indmeldte oplysninger.

Retsgrundlaget for DFiRs behandling af dine personoplysninger følger af:

Hjemlen for behandlingen er samtykke, dvs. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

4. Kategorier af personoplysninger

DFiR behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, mail, stilling arbejdsplads.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer fra et givent arrangements tilmeldingsmodul eller fra din indmelding pr. mail og vil, såfremt din indmelding er uklar eller fejlbehæftet, blive valideret eksternt gennem din arbejdsplads hjemmeside eller direkte kontakt til dig.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til DFiRs behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte DFiR, som også kan give dig nærmere informationer om rettighederne.

Se mere om dine rettigheder her:

A. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som DFiR behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

B. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

C. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for DFiR almindelige generelle sletning.

D. Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må DFiR fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

E. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod DFiR ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

F. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFiR behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. januar 2022