Gå til indhold

Værtskab for internationale videnskabelige kongresser 2016 – 2017

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har identificeret barrierer og gevinster for forskere og institutioner, når de påtager sig værtskab for store internationale videnskabelige kongresser.

Hvad er de gavnlige effekter for forskere og institutioner ved at påtage sig værtskab for store internationale videnskabelige kongresser? Dette spørgsmål satte DFiR sig for at afdække efter anmodning fra uddannelses-og forskningsministeren. På baggrund af gennemførte casestudier fra danske og udenlandske forskningsinstitutioner konstaterede rådet, at forskere og institutioner kan opnå synlighed og anerkendelse i de videnskabelige miljøer, når de påtager sig et værtskab. Men i mange tilfælde kan synlighed mere hensigtsmæssigt opnås ad andre veje, herunder igennem publicering i internationalt anerkendte tidsskrifter.

På denne side er link til DFiR’s afrapportering, casestudieanalysen, der blev gennemført af IRISGroup for DFiR samt debatindlæg om emnet på Videnskab.dk.

Yderligere information: Formand Jens Oddershede, jod@sdu.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019