Gå til indhold

Klimamål og midler

Hvordan sætter vi rammerne for viden- og teknologiudvikling til at reducere CO2-udledningen på bare få årtier? Dette DFiR projekt handler om hvorvidt forsknings- og innovationssystemet er indrettet bedst muligt i forhold til at kunne understøtte klimalovens mål.

Med vedtagelsen af klimaloven skal Danmark reducere sin samlede CO2-udledning med 70 % og 100 % i henholdsvis år 2030 og 2050 i forhold til niveauet i 1990. I forsknings- og innovationspolitikken har man overordnet to instrumenter til at accelerere og målrette udvikling af viden og teknologi med:

  • Missionsdreven forskning og innovation
  • Investeringer i forskningsinfrastruktur og testfaciliteter.

Den nyeste rapport fra FN's klimapanel peger på, at tiden er knap, og det er derfor afgørende, at Danmarks grønne midler - både økonomiske og strukturelle - udnyttes optimalt.

For DFiR står det blandt andet klart, at vedtagelsen af klimaloven kræver en øget grad af koordination og styring i dele af det danske forsknings- og innovationsfinansierende system. Samtidig vil den grønne forsknings- og innovationsindsats få gavn af en mere holistisk tilgang til at sammentænke grøn projektfinansiering, herunder missioner, med etablering og tilgængelighed af forskningsinfrastruktur og test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. Dog må man fra det offentliges side ikke glemme at balancere den grønne, målrettede indsats med den diversitet og bredde, som forsknings- og innovationssystemet rummer i dag, da netop denne bredde potentielt kan levere de nødvendige grønne bidrag i fremtiden.

DFiR's sammenfatning, konklusioner og anbefalinger på baggrund af arbejdet med projektet i 2021 og 2022 er samlet i rapporten "Klimamål og midler".

Baggrundsanalyser

Grønne forsknings-og innovationsmidler 2020

DFiR har i en spørgeskemaundersøgelse undersøgt en delmængde af de forsknings- og innovationsprojekter, som modtog øremærkede, grønne midler fra den danske stat i 2020. Formålet med undersøgelsen var at belyse, hvordan forsknings- og innovationssystemet fungerer og opleves af bevillingsmodtagere af øremærkede grønne midler, herunder hvordan bevillingsmodtagerne selv oplever, at de med deres projekter bidrager til klimalovens målsætninger og den grønne omstilling.

Erfaringerne fra den danske vindenergi-sektor

På opdrag af DFiR har Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet undersøgt erfaringerne fra det danske vindeventyr for at belyse om de dynamikker og systemiske forhold, der har medvirket til vindenergiens udvikling og succes, kan tjene til inspiration i forhold til nye, grønne teknologiområder

DFiR konferencen d. 25. November 2021

Den årlige konference samlede erfaringer blandt den grønne forskning og innovations centrale aktører. Debatterne havde fokus på potentialer og udfordringer ved missionsorienteret forskning og innovation og inviterede til nytænkning af samarbejder omkring effektiv udvikling og skalering af grøn viden og teknologi.

I forbindelse med projektet har DFiR offentliggjort fem briefs

Arbejdsgruppe

DFiR’s arbejdsgruppe for projektet Klimamål og midler:

  • Søren Rud Keiding (projektleder)
  • Christine Aabo
  • Søren Bech
  • Frede Blaabjerg

 

Kontakt

Lea Skræp Svenningsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 81
Email: less@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. august 2022