Gå til indhold

Arbejdsgruppe: Fælles retningslinjer for forskningsintegritet

Arbejdsgruppen: Fælles retningslinjer for forskningsintegritet eksisterede fra 2013 til 2014.

Kodeksen fokuserer på ansvarlig forskningspraksis inden for relevante emner som ”data management” og ”authorship”, samt på uddannelse og træning i god videnskabelig praksis.

Den primære målgruppe for kodeksen er de offentlige forskningsinstitutioner og de udførende forskere, men den skal også kunne anvendes af forskningsråd, fonde og private virksomheder, som opfordres til at tilslutte sig kodeksen.

Kodeksen er offentliggjort 5. november 2014.

Arbejdsgruppen bag kodeksen

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter nedsatte i første halvdel af 2013 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde et forslag til en dansk kodeks for integritet i forskning. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra de otte danske universiteter, sektorforskningsinstitutionerne, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd (nu en del af Danmarks Innovationsfond) og Styrelsen for Forskning og Innovation.  

Høring over arbejdsgruppens forslag til kodeks

Arbejdsgruppen sendte den 11. april 2014 deres forslag til en dansk kodeks for integritet i forskning – Danish Code of Conduct for Research Integrity – i bred offentlig høring.

Du kan finde mere information om høringen og hente kodeksforslaget her:

Høringen blev afsluttet i juni 2014. Du kan se en samlet oversigt over høringssvarene her:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024