Om Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd blev oprettet den 1. januar 2004 som en nyskabelse inden for det danske forskningsrådssystem. Rådet bestod af en bestyrelse og et varierende antal programkomiteer.
Kontakt
Hanne Haarup Thomsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 28
Email: hht@ufm.dk

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Rådet arbejdede for, at den strategiske forskning i Danmark blev indrettet, så den bedst muligt adresserer de udfordringer, det danske samfund står overfor.

Hensigten var at bidrage til at sikre Danmarks position som velfærdsmæssig, økonomisk og videnskabelig frontløber i globale sammenhænge på henholdsvis kort og langt sigt.

Styrke samspillet mellem det offentlige og private

Strategisk forskning foregår i en problemorienteret sammenhæng og ikke i en disciplinbaseret sammenhæng. Det betyder, at den strategiske forskning ofte gennemføres på tværs af fagområder og i en matrixorganisation på tværs af offentlige og private institutioner, hvor discipliner eller fag bliver inddraget alt efter behov.

Derfor ønskede rådet også at styrke samspillet mellem den offentligt finansierede forskning og resten af samfundet, f.eks. privat finansieret forskning, private organisationer, erhvervsliv og offentlige institutioner.

Stærk international dimension

Den strategiske forskning vil som regel have en stærk international dimension, hvor danske forskere arbejder tæt sammen med de bedste forskere fra såvel traditionelt forskningsstærke lande som fra nye vækstlande.

Senest opdateret 30. april 2018