Om Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd blev oprettet den 1. januar 2004 som en nyskabelse inden for det danske forskningsrådssystem. Rådet består af en bestyrelse og et varierende antal programkomiteer.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Rådet arbejder for, at den strategiske forskning i Danmark indrettes, så den bedst muligt adresserer de udfordringer, det danske samfund står overfor.

Hensigten er at bidrage til at sikre Danmarks position som velfærdsmæssig, økonomisk og videnskabelig frontløber i globale sammenhænge på henholdsvis kort og langt sigt.

Styrke samspillet mellem det offentlige og private

Strategisk forskning foregår i en problemorienteret sammenhæng og ikke i en disciplinbaseret sammenhæng. Det betyder, at den strategiske forskning ofte gennemføres på tværs af fagområder og i en matrixorganisation på tværs af offentlige og private institutioner, hvor discipliner eller fag bliver inddraget alt efter behov.

Derfor ønsker rådet også at styrke samspillet mellem den offentligt finansierede forskning og resten af samfundet, f.eks. privat finansieret forskning, private organisationer, erhvervsliv og offentlige institutioner.

Stærk international dimension

Den strategiske forskning vil som regel have en stærk international dimension, hvor danske forskere arbejder tæt sammen med de bedste forskere fra såvel traditionelt forskningsstærke lande som fra nye vækstlande.

Bidrage til forskeruddannelse

Desuden er det en vigtig målsætning, at den strategiske forskning skal bidrage til forskeruddannelse og til at sikre en positiv udvikling af forskermiljøerne i Danmark.

  •  Læs Det Strategiske Forskningsråds Årsskrift 2013/2014
Senest opdateret 10. april 2014