Gå til indhold

Danske folkeskoleelever lærer at anvende realtids data fra rummet

Danske skolebørn får nu mulighed for at deltage i et læringsprojekt om brug af satellitbilleder til analyse relevante brændpunkter globalt. Projektet er opstået som et samarbejde mellem københavnske folkeskoler, ESERO, ESA og direktøren for rumfartsvirksomheden Ascend XYZ.

I en verden med ”fake news”-udfordringer har fakta en uvurderlig værdi. Ved at anvende opdaterede satellitdata kan vi gøre eleverne i stand til at se verden udefra – i realtid. Det betyder at relevante emner kan undersøges og valideres i faktuelle data. Det vil understøtte elevernes kompetencer til at vurdere informationer/nyheder og validere disse ved at anvende data fra flere kilder.

Data fra rummet opleves af mange som utilgængelige og uforståelige. I forløbet gør vi det konkret og forståeligt ved at lade eleverne anvende opdaterede satellitbilleder og udlede viden af disse i deres egne projekter.

Skolebørn får nu mulighed for at lære om betydningen af satellitdata, når de selv får mulighed for at overvåge globale brændpunkter ved hjælp af gratis billeder fra Sentinel-satellitterne i EU's rumprogram Copernicus.

Med de nye naturfagsprøver er der kommet et ministerielt ønske om at øge elevernes naturfaglige kompetencer. Én af disse kompetencer er elevernes undersøgelseskompetence, som bl.a. omfatter elevernes evne til at lave dataindsamling. Satellitter kortlægger Jorden flere gange om måneden og data kan gøres tilgængeligt for eleverne i den danske folkeskole.

”Som lærer kan det være svært at finde gode satellit-fotos som viser virkeligheden, som den er nu og her. Men hvis vi kunne få adgang til disse satellit-fotos, ville det nemlig åbne muligheden for at diskutere mulige problemstillinger ved menneskelig aktivitet af naturgrundlaget. Fx satellit-fotos af hvordan et byområde kan ændre sig til en kobber-kobolt-mine i Katanga-provinsen, hvordan skovrydningen i Indonesien udvikler sig, hvordan oversvømmelser vil påvirke forskellige steder i verden, hvordan vandmanglen i Sydafrika udvikler sig, hvordan den smeltende indlandsis på Antarktis forsvinder - for blot at nævne nogle få emner. Udover at observere og dataindsamle, vil eleverne også få mulighed for at kunne sammenligne egne data med nyhedsplatforme og diskutere den stigende fake news-tendens som florerer – og dermed bidrage til elevens demokratiseringsproces som aktiv samfundsborger.”
Rasmus Munch, lærer på Guldberg Skole

Københavns Kommune har bevilliget 124.000 kroner til projektet, hvor fem skoleklasser deltager.

ESERO Denmark er et dansk ressourcecenter for lærerkurser og undervisningsaktiviteter omkring rummet i undervisningen. Centrets formål er at styrke interessen for naturvidenskab og rumfart blandt børn og unge ved at bringe rummet ind i undervisningen. Astronomi og rumfart fascinerer de fleste og kan kobles til mange af læringsmålene i alle naturfagene og er derfor en oplagt vinkel, som kan medvirke til at motivere og begejstre eleverne. ESERO Denmark udbyder kurser for både grundskolelærere og gymnasielærere i hele landet. ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet finansierer ESERO Denmark, som er forankret hos Astra, det Nationale Center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark, og koordineres af Naturvidenskabernes Hus.

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024