Gå til indhold

Den nye administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA — det fremtidige EUSPA) tiltræder.

Pressemeddelelse udsendt af GSA den 16. oktober 2020

Den 16. oktober 2020 tiltrådte Rodrigo da Costa stillingen som administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur (GSA, som efter planen snart bliver til Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet). Han blev valgt af GSA's bestyrelse den 15. september 2020 og mødtes med Europa-Parlamentets ITRE-udvalg den 12. oktober 2020.

Rodrigo da Costa, som er portugisisk statsborger og har arbejdet i flere EU-lande, blev ansat hos GSA som programleder for Galileo-tjenesterne i marts 2017. I denne stilling var han ansvarlig for at lede Galileo, EU's globale satellitsystem, i fasen med levering af tjenester. Han har tidligere beklædt en række ledende stillinger inden for projektstyring, forretningsudvikling og institutionel kontoforvaltning inden for rumfart, undersøgelser, løfteraketter og FoU.

Rodrigo da Costa vil nu arbejde på at omdanne GSA til Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA). Han vil sikre, at dets nuværende aktiviteter fortsat leveres med et vellykket resultat, samtidig med at han udfører de nye opgaver med agenturets nye mandat.

GSA har siden oprettelsen i 2004 ydet et formidabelt bidrag til EU's flagskibssatellitsystemer Galileo og EGNOS, som har bidraget betydeligt til Unionens uafhængighed og økonomiske vækst. Agenturet har med sit højtkvalificerede og dedikerede personale styrket innovation, fremmet iværksætteri, fremmet leveringen af tjenester og stimuleret EU's økonomi, navnlig ved at sikre udbredelsen af Galileo og EGNOS på tværs af en bred vifte af markedssegmenter takket være sikre satellittjenester af høj kvalitet. Med blikket rettet mod fremtiden vil EUSPA bygge videre på GSA's arbejde og påtage sig yderligere nye ansvarsområder for yderligere komponenter i EU's rumprogram, herunder aktiviteterne i Copernicus (det europæiske jordovervågningsprogram) og GOVSATCOM (EU's sikre satellitkommunikationssystem).

Med hensyn til sine nye opgaver udtalte Rodrigo da Costa: "At blive administrerende direktør for agenturet betyder frem for alt at lede et team af fremragende, dedikerede fagfolk. Jeg er umådeligt begejstret over muligheden for at opbygge et vellykket EUSPA, som er en vigtig bidragyder til EU's rumprogram. Jeg ser frem til at arbejde sammen med alle vores interessenter. Opgaven er enorm, men jeg er sikker på, at vi kan gøre vores og vise EU-borgerne, hvad vi kan udrette sammen inden for EU's rumaktiviteter som GSA/EUSPA."

Rodrigo da Costa er uddannet inden for luft- og rumfartsteknik ved Instituto Superior Técnico i Lissabon og har en mastergrad i luft- og rumfartsteknik fra universitetet i Delft og en MBA fra EuroMBA-konsortiet af business schools.

"Ved at udnytte EU-rumprogrammernes aktiver til gavn for EU-borgerne vil EUSPA spille en afgørende rolle med hensyn til at bidrage til innovation og økonomisk vækst i Unionen. GSA's nuværende opgaver med hensyn til levering af tjenester, sikkerhed og udbredelse af EGNOS og Galileo på markedet, udbygget med nye opgaver vedrørende Det Europæiske GNSS-Agentur, Copernicus og GOVSATCOM, vil give EUSPA en central position til yderligere at sætte skub i udnyttelsen af rumteknologier i og uden for EU27. Jeg er sikker på, at Rodrigo vil udmærke sig i sine nye bestræbelser", udtalte Alberto Tuozzi, fungerende formand for GSA's bestyrelse.

Om Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) er Den Europæiske Unions agentur for forvaltning af operationer, sikkerhed og levering af tjenester til Europas globale satellitnavigationssystemer (GNSS), Galileo og EGNOS. Ved at arbejde sammen med interessenter, erhvervslivet, tjenesteudbydere og brugergrupper sikrer GSA det højeste afkast af de europæiske GNSS-investeringer: det mangedobler fordelene ved rumapplikationer for europæiske borgere og virksomheder, sætter skub i innovation og øger konkurrenceevnen og sikrer en bæredygtig økonomisk vækst.

Hvis du ønsker yderligere information, kontakt venligst:

Cristina Comunian
GSA Communications Officer
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu
Tel. +420 234 766 780
Mobile: +420 778 537 344

elle

Marie Ménard
GSA Communications Officer
Marie.Menard@gsa.europa.eu
Tel +420 237 766 627
Mobile: +420 602 619 776

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022