Gå til indhold

Effektiv renovering af vand- og spildevandsnet med satellitdata

Forsyningsselskabet Lemvig Vand og Spildevand anvender nu satellitdata fra EU’s jordobservationsprogram Copernicus til at kortlægge, hvordan landskabet hæver og sænker sig.


Lemvig Vand og Spildevand (LVS) er et forsyningsselskab, som er ejet af Lemvig kommune. En betydelig del af selskabets arbejde består i løbende at sikre at den underjordiske infrastruktur for vandforsyning og spildevandsafledning fungerer optimalt. Den gennemsnitlige levetid for de underjordiske rørledninger er 75 år, men LVS har konstateret at ledningerne kun holder i gennemsnitlig 30 år i Thyborøn, og at denne reducerede levetid primært skyldes vertikale landbevægelser i området. Landbevægelserne kommer til udtryk i form af store lokale sætningsrater, som medfører stor belastning på rørene, som til sidst knækker.

LVS er derfor i samarbejde med Lemvig Kommune, Kystdirektoratet, DTU Space og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering begyndt at anvende satellitdata EU’s jordobservationsprogram Copernicus til kortlægning af de vertikale landbevægelser og deres hastigheder. Med de nye data fra Sentinel-1 radarsatellitten kan de områder, hvor rørsystemerne udsættes for størst stresspåvirkning udpeges, hvilket giver et vigtigt input til planlægning af renoveringsindsatsen.

LVS’ anvendelse af satellitdata til beregninger af belastningen på den underjordiske infrastruktur er blevet fremhævet i regi af Eurisy-netværket og denne danske case er udvalgt som et eksempel på ’best practice’.

Kontakt

Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022