Gå til indhold

Et væld af idéer til nye danske Space Exploration aktiviteter tegner sig

Det offentlige-private partnerskab for Space Exploration Danmark og de omkring 30 deltagere har siden etableringen i januar 2020 arbejdet på at udvikle en række idéer: Undersøgelse af jordprøver fra Mars, etablering af et center for ekstrem- og rumfysiologi, en ny ”grøn” rummission og meget andet.

Siden UFM’s etablering af partnerskabsprogrammet er der gjort store fremskridt i Partnerskabet for Space Exploration Danmark. Partnerskabet er som altid åbent for nye medlemmer og har netop inkluderet flere nye forskere og virksomheder. 

Partnerskabet er organiseret i forskellige temaer, hver med sin formand og egne aktiviteter.

En ”grøn” rummission

Et nybrud forventes fra det tema, der arbejder på at udarbejde et road map over mulige nationale space exploration missioner. Her er planen at indkalde forslag til en ny ”grøn” rummission, der udnytter særlige danske kompetencer inden for både forskning og teknologi og som inddrager både universiteter og virksomheder.

Nyt tema om arkitektur i rummet

Bjarke Ingels Group har inviteret de øvrige deltagere i partnerskabet med til en fælles projektansøgning midler til at producere ”Architect Guide To The Galaxy – Bind 2” - denne gang med særligt fokus på bl.a. Månen. Flere partnere bakker op om projektet der bl.a. kan inddrage eksisterende litteratur og viden om bl.a. stråling og psykologi samt danske erfaringer med at opbygge habitater på Grønland.

Fælles kommunikation om space exploration

Som et nyt tværgående tiltag ønsker deltagerene i partnerskabet at udnytte de muligheder der byder sig for at kommunikere bredt om danske space exploration aktiviteter. Kommunikationstiltagne vil skulle løftes af partnernes egne organisationer men vil også kunne inddrage medier. Der etableres en fælles opdateret side for partnerskabet på UFM’s hjemmeside om Rummet og Danmark.

Mars Sample Return

ESA og NASA samarbejder om at hjemtage prøver af jorden på Mars i den såkaldte Mars Sample Return mission. Danske forskere vil nu forberede sig bedst muligt på at være med til at modtage og behandle de første Marsprøver. Ambitionen er bl.a., at undersøge om Danmark via European Spallation Source, ESS enten kan blive hjemsted for et behandlingscenter for Marsprøverne i Europa eller alternativt bidrage med et instrument på ESS med henblik på at levere et væsentligt bidrag til missionen, der kan gøre det muligt at give danske forskere en tidlig adgang til prøverne.

Andreas Mogensens næste mission

ESA’s generaldirektør har lovet Andreas Mogensen en ny og længere mission. Derfor planlægges det at opbygge et konsortium, der kan forberede et bredt favnende program for Andreas’ mission, der kan gennemføres i samarbejde med ESA. Temagruppen har selv umiddelbart fire forslag og vil udsende en offentlig indkaldelse af forslag, når der er klarhed over betingelserne. Aktiviteterne vil kunne omfatte både teknologiudvikling, STEM og formidlingsaktiviteter.

Ny astronaut rekruttering

ESA planlægger igen at indkalde kandidater til deres astronautkorps og denne gang med et særligt fokus på diversitet. Detaljerne for rekrutteringen er ikke på plads endnu, men der vil være rig mulighed for STEM og formidlingsaktiviteter. De kan med fordel koordineres med STEM og formidlingsaktiviteter under Andreas Mogensens næste mission. En bred kreds af organisationer er interesserede i at bidrage og deltage i fælles aktiviteter – fra universiteter over Flyverkommandoen til ASTRA.

Ekstrem rumfysiologisk forskningscenter

På baggrund af den lange tradition Danmark har for humanfysiologi i rummet arbejdes med at gentænke vejen frem mod at realisere et nyt institut for human/ rumfysiologi i ekstreme miljøer. Det er nødvendigt at tage et skridt ad gang og først opbygge interesse og netværk i Danmark. Første skridt bliver med al sandsynlighed et internationalt ph.d.-kursus i Danmark med fokus på ekstremfysiologi og rumfysiologi. Heri vil indgå både det traditionelle fokus på hjerne og blodtryk – og desuden emner som hypotermi og habitatudfordringer, som også har stor bevågenhed i NASA.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022