Gå til indhold

Hvad betyder et nedbrud af satellitnavigation for et samfund?

Det giver konsulentfirmaet London Economics et bud på i rapporten ”Economic impact to the UK of a disruption to GNSS” (GNSS står for Global Navigation Satellite System og er satellitnavigationssystemer som fx det amerikanske GPS og Europas Galileo).

Rapporten er bestilt af Innovate UK, UK Space Agency og Royal Institute of Navigation og heri beskrives det, hvordan GNSS ikke længere kun er et middel til at opnå præcis vejvisning, men nu i meget vidt omfang er integreret i mange samfundsbærende funktioner. Det gælder inden for navigation inden for luft-, land- og vandbaseret infrastruktur, men også inden for den finansielle sektor, energisektoren, udrykning og beredskab og meget mere.

 I rapporten vurderes det, at 11,3 % af Storbritanniens BNP understøttes direkte af de positionerings-, navigations- og tidsangivelsestjenester, som GNSS giver adgang til og at en langt større procentdel er indirekte afhængig. I rapporten anslås det, at et fravær af GNSS vil koste Storbritannien ca. £1 mia. om dagen over fem dages fravær.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022