Gå til indhold

Landbevægelser skal kortlægges med satellitdata

Et nyt projekt skal kortlægge landbevægelser for en større del af Danmark ved at bruge satellitdata. Målet er at få ny viden om anvendelse af satellitdata

De vertikale landbevægelser, altså hvordan landet bevæger sig op og ned, har stor betydning for eksempelvis anlæggelsen af infrastruktur og planlægning af klimatilpasning. Derfor gennemfører SDFE nu for første gang en kortlægning af vertikale landbevægelser over en større, sammenhængende del af Danmark. Det sker ved brug af frie radarsatellitdata fra EU’s Copernicus-program.

SDFE samarbejder også med Odense Kommune med fokus på klimatilpasning. En stor del af Odense by er anlagt på inddæmmet land, som nogle steder synker. Viden om områdets forskellige sætningsrater kan give et godt redskab til at lave en langsigtet optimal løsning til at undgå oversvømmelser – både nu og i fremtiden.

Andre interesserede vil også kunne få adgang til data, når de er klar i løbet af efteråret 2018.

Kortlægningen skal give yderligere viden om anvendelsesmulighederne af de nye data. Sammen med Vejdirektoratet undersøges, hvordan data kan hjælpe undersøgelser før anlæggelse af nye motorveje, så man kan prioritere indsatserne og minimere risikoen for sætninger langs motorvejen efterfølgende.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022