Gå til indhold

Optimer din app gennem mere europæisk samarbejde

Europa kommissionen opfordrer til mere europæisk samarbejde og netværk om innovative applikationer baseret på jordobservation. Private og offentlige aktører opfordres derfor til at indsende ideer til nye smarte løsninger baseret på satellitdata. Deadline for indsendelse er 30. juni 2018.

Europa kommissionen håber, at initiativet vil accelerere anvendelsen af satellitdata fra både EU’s Copernicus program og det globale jordobservations netværk, GEOSS: Global Earth Observation System of Systems. Hensigtserklæringer om udvikling af applikationer til alle niveauer i værdikæden er velkomne, sådan at der opnås synergi mellem igangværende og fremtidige muligheder.

Det europæiske EuroGEOSS er et regionalt initiativ, der blevet iværksat i oktober 2017 af de europæiske lande, Europa kommissionen samt organisationer, der deltager i jordobservationer (GEO). Fra 2018 planlægger Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) at indlede periodiske anmodninger om hensigtserklæringer.

Alle organisationer i de europæiske GEO-medlemslande, der er involveret i at udvikle, fremme eller implementere innovative EO-afledte løsninger, opfordres til at fremsende hensigtserklæringer med henblik på at etablere netværk med andre interessenter og dermed optimere deres aktiviteter inden for de næste tre år.

Alle hensigtserklæringerne, der sendes online til EuroGEOSS Request 2018, vil blive analyseret af EuroGEOSS. På baggrund af de indsendte idéer vil EuroGEOSS oprette aktionsgrupper for relevante anvendelsesområder med kritisk masse og markedspotentiale. Deltagelse i aktionsgrupperne vil give mulighed for at få aktiviteter klassificeret som en EuroGEOSS-aktivitet. Aktionsgrupperne skal fremme optimeringen af specifikke applikationer med et TRL på mindst 5.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk
Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022