Gå til indhold

Søg EU støtte til udvikling af jordobservationsteknologi

Nyt opslag i Horizon 2020’s rumprogram åbner for ansøgninger den 16. oktober 2018. Vi ser nærmere på ét af emnerne i opslaget, nemlig muligheden for at udvikle teknologier, der kan bruges til jordobservation fra satellitter eller high altitude platforms. Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019

Der er behov for at videreudvikle applikationsorienterede teknologier inden for jordobservation.

Europa-Kommissionen ønsker med emnet (topic) LC-SPACE-14-TEC-2018-2019 at støtte projekter, som demonstrerer teknologier, systemer og undersystemer, der kan bruges til jordobservation fra satellitter eller high altitude platforms.

Ansøgninger skal vise betydelige forbedringer inden for områder som miniaturisering, strømforbrug, effektivitet, alsidighed i anvendelsen og/eller øget funktionalitet. Ansøgninger skal ligeledes demonstrere komplementaritet i forhold til aktiviteter, som tidligere har modtaget finansiering fra EU eller ESA. Endelig skal det sikres, at systemerne er klar til at indgå i de operationelle tjenester og vil løfte industriens konkurrenceevne.

Hver ansøgning skal adressere ét af følgende emner:

  • Højt opløselig, optisk instrumentteknologi til brug for lave, høje og/eller geostationære baner. 
  • Konkurrencedygtig remote sensing instrumenter og rumsystemer.
  • Disruptive teknologier inden for remote sensing
  • On-board data processing
  • Avancererede SAR/Radar teknologier 

I alt åbner 16 emner for ansøgninger i oktober. Se den komplette liste med link til emnebeskrivelser herunder.   

Kontakt

Anders Møller Holmegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022