Gå til indhold

Stigning i antallet af ansøgninger til Horizon 2020 Space

17 ansøgninger med dansk deltagelse ved det seneste opslag i Horizon 2020 Space.

Det er stigning på omkring 40% i forhold til opslaget i 2016.

De 17 ansøgninger fordeler sig på alle tre områder i Horizon 2020 Space med henholdsvis 6 ansøgninger inden for satellitnavigation, 4 ansøgninger inden for jordobservation og 7 ansøgninger inden for teknologiudvikling, der skal forbedre konkurrenceevnen i den europæiske rumsektor. 

Ansøgerne forventes at modtage svar i starten af juli 2017.

Arbejdsprogrammet for 2018-2020 er netop nu ved at blive udarbejdet. Det første opslag heri forventes offentliggjort i løbet af efteråret 2017.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022