Gå til indhold

Værnsfælles Forsvarskommmando og US Strategic Command indgår aftale om deling af rumdata

Aftalen har til formål at fremme sikker, ansvarlig og vedvarende brug af rummet, og den understøtter det multinationale samarbejde om rumaktiviteter.

Værnsfælles Forsvarskommando indgår på vegne af Forsvarsministeriet en bilateral rumdatadelingsaftale med US Strategic Command (USSTRATCOM).

Aftalen, der handler om rumdatadeling, har det rette navn ”Space Situational Awareness Sharing Memorandum of Understanding”, og er kommet i stand i forbindelse med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses satellitprojekt “Ulloriaq”. Tilsvarende aftaler er indtil videre indgået med 13 andre nationer samt internationale rumorganisationer og kommercielle satellitoperatører med henblik på at strømline processen for partneres adgang til specifik rumfartsinformation.

Helt konkret går aftalen ud på, at Danmark modtager baneparametre fra USSTRATCOM således, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse underrettes hvis deres satellit kan komme til at skade en anden satellit eller, hvis satellitten forventes at blive ramt af andre genstande i rummet. Aftalen omfatter ikke blot Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses nuværende satellit ”Ulloriaq”, men også fremtidige rummissioner er sikret tilsvarende oplysninger.

Bedre kendskab til satellittens tilstedeværelse

Når Forsvarsministeriet melder sig ind i denne aftale med USSTRATCOM bidrages samtidig til, at andre lande også får kendskab til Forsvarsministeriets satellits tilstedeværelse i rummet. Danmark har ikke før haft en satellit i rummet, som er drevet af en statslig myndighed til løsning af statslige opgaver, hvorfor en lignende aftale ikke før har været indgået.

"Det bliver nærmest stadfæstet, at vi nu er en rumnation. Måske en lille en af slagsen, men stadig. Vi er en rumnation", siger Charlotte Wiin Havsteen, der er afdelingschef for Forsvarets Center for Operativ Oceanografi i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Kontakt

Anders Møller Holmegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024