Gå til indhold

Kommissionens blik på EU's prioriteringer på rumområdet

Den 16. udgave af European Space Conference blev afholdt i Bruxelles 23-24 januar, hvor repræsentanter fra hele det europæiske rum-økosystem deltog. De gennemgående temaer på årets konference var den kommende EU rumlov, national sikkerhed og konkurrenceevne.

Årets mest omfattende europæiske rumarrangement, European Space Conference i Bruxelles, samlede ledende repræsentanter fra EU-Kommissionen, ESA, industrien og adskillige medlemslande. Kommissær Thierry Breton åbnede konferencen med en tale der gennemgik Kommissionens prioriteter på rumområdet. Talen reflekterede også over Europas præstationer i rummet og satte fokus på fremtidige mål.

Kommissæren fremhævede, at Europa har opnået betydelige resultater, herunder enighed om det nye EU-rumprogram (EUSPA), IRIS², og en anerkendelse af rummet som en vigtig del af vores fælles sikkerhed. Samtidig blev udfordringer som kriser i Ukraine og problematikken omkring Europas manglende løfteraketter adresseret.

Kommissionens betragtninger om EU i rummet de næste 5-10 år

  1. EU Single Market for Space: Kommissæren understregede behovet for at opbygge et egentligt EU Single Market for rumområdet gennem kommende EU rumlov. Dette skal erstatte den nuværende fragmenterede tilgang og styrke Europas position som en rummagt.
  2. Adgang til Rummet : Med fokus på at genvinde uafhængig adgang til rummet blev behovet for et paradigmeskifte i den europæiske tilgang til løfteraketter fremhævet. Kommissionen vil lede an i at aggregere den europæiske efterspørgsel efter opsendelsestjenester og fremme innovation på området.
  3. Beskyttelse af vores rum-infrastruktur: For at imødegå de stigende geopolitiske spændinger og sikre ruminfrastrukturers sikkerhed blev behovet for autonom europæisk "Space Domain Awareness" og øget kapacitet til selvstændig handling i rummet fremhævet som vigtige mål.
  4. Forsvarsdimensionen: Talen fremhævede også vigtigheden af at frigøre potentialet i EU's rumprogrammer for forsvar og levere nye tjenester til støtte for sikkerhed og forsvar, herunder Galileo's Public Regulated Service (PRS) og den nye sikrede kommunikations-konstellation IRIS².
  5. Kommercialisering af Rummet: Med et øget fokus på kommercielle rumaktiviteter understregede Kommissionen vigtigheden af at skabe et kommercielt marked for den europæiske rumindustri og støtte væksten af europæiske start-ups.

I talens afslutning slog kommissæren fast at vi nu har et solidt politisk fundament for rummet i Europa.

Billede: Falcon 9 sender EUTELSAT satellit i kredsløb. SpaceX

Kontakt

Hjalte Osborn Frandsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 91 25
Email: hof@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen