Gå til indhold

Sådan booker du Andreas Mogensen

Som ambassadør for rummet kan den danske astronaut Andreas Mogensen fra den europæiske rumorganisation (ESA) bookes til at deltage i arrangementer, der formidler rummets muligheder eller styrker interessen for naturvidenskab og teknik.

Sådan booker du Andreas Mogensen

OBS: Grundet Huginn missionen er det for nuværende ikke muligt at booke Andreas Mogensen.

Andreas Mogensen er ansat af European Space Agency (ESA), som også fastlægger Andreas Mogensens program og foredrag i tiden efter hans retur til jorden. Du skal derfor anmode ESA om at booke Andreas Mogensen ved at udfylde ansøgningsskemaet på dette link:

Det anbefales, at det i ansøgningen fremhæves:

  • Hvad formålet er med Andreas Mogensens deltagelse
  • Hvad arrangementets formål og program er
  • Arrangementets målgruppe og forventede deltagerantal
  • Tid og sted (herunder fleksibilitet i forhold til tidspunktet)
  • Hvorvidt der er mulighed for online deltagelse

ESA vil så kontakte jer, hvis der opstår en mulighed i fremtiden. Anmodninger skal motiveres og offentlige arrangementer vil have prioritet frem for mindre eller lukkede arrangementer. Fleksibilitet på dato og online mulighed vil øge mulighederne. 

ESA er en offentlig medlemsorganisation, som Danmark er medlem af, og der er derfor ingen kommercielle muligheder i Andreas Mogensens foredrag. Andreas Mogensen skal derfor heller ikke have honorar for sine foredrag. 

Vær opmærksom på, at arrangører som udgangspunkt skal dække rejseudgifter i forbindelse med Andreas Mogensens foredrag, og at Andreas Mogensen for tiden er bosat i USA.

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk
Senest opdateret 12. september 2023