Gå til indhold

Eksempler på typer af forskningsinfrastruktur

Der findes mange forskellige typer af forskningsinfrastruktur, og der findes forskningsinfrastrukturer inden for alle videnskabelige hovedområder. Nogle eksempler er listet nedenfor.

Afprøvnings- og testfaciliteter

Afprøvnings- og testfaciliteter anvendes til at teste teoretiske beregninger, design af nye konstruktioner og prototyper samt nye materialer.

Biblioteker og arkiver

Forskningsbibliotekerne giver forskerne adgang til viden og information ved at indsamle og opbevare bøger, tidsskrifter og andre medier i de fysiske samlinger. Arkiver indeholder materiale og dokumenter fra bl.a. den offentlige administration.

Computer- og beregningsfaciliteter

Omfatter alle de større computer- og kommunikationsfaciliteter som anvendes i forskning, herunder højhastighedsnetværk mellem institutioner, Grid-computing og store tværgående beregningsfaciliteter.

Databaser og registre

Omfatter primært digitale registre og databaser, eksempelvis offentlige registre og forskellige former for surveys/databaser. En del af databaserne har form af biobanker, der sammenholder registerdata med biologisk materiale.

Instrumentcentre

Instrumentcentre er opbygget omkring enkeltstående eller samlinger af meget kostbart udstyr f.eks. NMR-spektrometre, massespektrometre og elektronmikroskoper.

Marine og polarforskningsfaciliteter

Omfatter forskningsfaciliteter, som er nødvendige for marin- og havforskning samt forskning i de polare områder. Det drejer sig bl.a. om forskningsskibe.

Samlinger inklusive museer

Samlinger af forskningsmateriale i form af bl.a. arkæologiske effekter, herbarier, naturhistoriske samlinger, arboreter eller biologiske samlinger.

Specielle laboratoriefaciliteter

Speciallaboratorier er indrettet til fremstilling eller undersøgelser af specielle typer af prøver/materialer. Eksempelvis rentrumsfaciliteter eller laboratorier, der undersøger smitsomme sygdomme.

Kontakt

Ditte Teresa Mesick
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 94
Email: dtme@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. oktober 2021