Gå til indhold

DANMAX – en dansk beamlinje til MAX IV

Infrastrukturen er et dansk bidrag til den svenske forskningsinfrastruktur MAX IV

Formål:

Infrastrukturen er et dansk bidrag til den svenske forskningsinfrastruktur MAX IV. DANMAX består af to instrumenter, som er koblet på en beamlinje, der kan tappe meget intens røntgenstråling fra synkrotonstrålingsfaciliteten MAX IV, som er lokaliseret i Lund. Brugerne kan lave forsøg på de to instrumenter, typisk til brug for materialeundersøgelser. 

I konstruktionsfasen er der etableret en styregruppe med seks medlemmer fra både Danmark og Sverige (repræsentanter fra hver deltagerinstitution). Derudover er der en stab med to fuldtidsansatte på infrastrukturen, som har til opgave at konstruere og opbygge infrastrukturen. Staben udvides til fire personer, inden de går i drift. Staben refererer til styregruppen. Derudover organiseres kommende brugere i DANMAX Konsortiet, der holder årlige møder, hvor de kommer med input til infrastrukturens tekniske udvikling og implementering.

Værtsinstitution: Danmarks Tekniske Universitet

Øvrige deltagere: Københavns Universitet, Aarhus Universitet; Lund Universitet

Adgang: Brugere får en mængde strålingstid stillet til rådighed, ligesom de tilbydes den nødvendige hjælp og vejledning til at bruge udstyret. Derudover gives danske forskere adgang til at udføre eksperimenter ved MAX IV. 

Brugerbetaling: Ja, på hele infrastrukturen for udvalgte målgrupper

Primære målgruppe: DANMAX Konsortiet, forskere og virksomheder fra Danmark

Udbudte services: Bemandet vejledning, kurser i brugen af infrastrukturen, test og kalibreringsydelser samt dataanalyse.

Øvrige informationer:

  • Bevillingsår: 2014
  • Bevillingsbeløb fra UFM: 35.000.000 kr.
  • Første år i fuld drift: 2020
  • Fagområde: Materiale- og Nanoteknologi
  • Type: Enkeltstående
Senest opdateret 11. januar 2022