Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Forskningsinfrastruktur Portal for de nationale forskningsinfrastrukturer

Portal for de nationale forskningsinfrastrukturer

I denne portal kan du fremsøge de forskningsinfrastrukturer, som har modtaget bevillinger fra Uddannelses- og forskningsministeriet. Du kan søge på fagområde, værtsinstitution, type eller via fritekst.
Viser 1-30 af 40 resultater
CLARIN-DK - Centre for Danish Language Resources and Technology infrastructures for the Humanities
Publiceringsdato 28. juni 2019 CLARIN-DK er en dansk node til den europæiske in-frastruktur CLARIN ERIC (et samarbejde mellem 20 lande). Infrastrukturen indeholder sproglige data, fx i form af skreven tekst, video, tale og tilhørende værktøjer til at analysere de sproglige data.
MindLab – Core Experimental Facility for Cross-disciplinary Cognition and Communication Studies
Publiceringsdato 28. juni 2019 Infrastrukturen består af en række teknologier, som stilles til rådighed for diverse forskningsprojekter. Teknologien omfatter MR-skannere, MEG skanner, EEG og TMS. Hertil tilbydes der dataopbevaring og dataanalyse, som overholder persondataforordningen.
CACUP - Copenhagen Animal Care and Use Programme
Publiceringsdato 28. juni 2019 Infrastrukturen er en centraliseret forsøgsdyrafdeling, som omfatter universitetet og regionshospitalerne. Formålet er at tilbyde state-of-the-art faciliteter, som understøtter forskningssamarbejder med virksomheder og offentlige institutioner.
Det Danske Tvillingregister - en national og international ressource
Publiceringsdato 28. juni 2019 Registret blev oprettet i 1950'erne med det formål at studere årsager til kræft og i de senere år er det blevet udvidet, så det nu indeholder information om næsten alle tvillinger født i Danmark siden 1870. Mange danske og internationale forskere bruger registret i deres medicinske forskning.
A national Tissue Bank and DNA Sequencing Centre
Publiceringsdato 28. juni 2019 Formålet med infrastrukturen er at tilbyde en facilitet for DNA-sekventering, hvor brugerne (primært forskere fra Naturhistorisk Museum) leverer eget materiale til DNA-se-kventering.
DNB - Danmarks Nationale Biobank
Publiceringsdato 28. juni 2019 Hovedformålet med Danmarks Biobank er at give forskere fra ind- og udland overblik over og adgang til mere end 24 millioner biologiske prøver i både eksisterende og fremtidige samlinger.
CSSR - Centre for Survey/Register data (infrastrukturen er afviklet)
Publiceringsdato 28. juni 2019 CSSR er et forskerbaseret netværk til støtte af kvantitativ forskning i samfunds- og sundhedsvidenskaberne. Målet med CSSR er at fremme tilgængelighed, kvalitet og sammenlignelighed af danske og internationale surveys.
DAGMAR Danish Genetically Modified Animal Resource
Publiceringsdato 28. juni 2019 DAGMAR inkluderer en række faciliteter og forskningsgrupper i Danmark, som samarbejder om at muliggøre oprettelse og fænotypisk karakterisering af transgene dyr.
DIGDAG - Digital Atlas of the Danish Historical-Administrative Geography
Publiceringsdato 28. juni 2019 Digitalt Atlas over Danmarks historiske administrative geografi
Metabolomics infrastructure – an integrated platform for the study of metabolism in microorganism, plants, animals, and man
Publiceringsdato 28. juni 2019 En facilitet, der kan styrke vores viden om og forståelse af cellens stofskifte, herunder ikke mindst cellens komplekse respons på sygdom, føde, miljø og medicin.
Enhed for Genomisk Medicin - Research infrastructure for Clinical Genomics
Publiceringsdato 28. juni 2019 Infrastrukturen tilbyder et apparatur til analyse af DNA-materiale vha. teknologierne Microarrays og Next Generation Sequencing.
Danchip
Publiceringsdato 28. juni 2019 Danchip forsker i fabrikationsteknologi fra grundforskning til småskalaproduktion.
ASTRID2 - The Synchrotron radiation source ASTRID2
Publiceringsdato 28. juni 2019 ASTRID2 er en elektronaccelerator, der leverer intenst kortbølget lys til målestationer til undersøgelser af struktur af atomer, molekyler, biomolekyler, faste stoffer og mere.
WINDSCANNER - A new Mobile Facility for Wind Energy and Turbulence Research
Publiceringsdato 28. juni 2019 Infrastrukturen består af en række faciliteter til måling og visualisering af tredimensionelle vindfelter omkring store vindmøller (induction zone wakes).
RV Aurora
Publiceringsdato 28. juni 2019 AURORA er et multifunktionelt forskningsskib med vægt på fleksibilitet i indretning, udrustning og arbejdsopgaver, som understøtter forskningssamarbejde på tværs af universiteter.
CAB - Center for Advanced Bioimagining Denmark
Publiceringsdato 28. juni 2019 Center for Advanced Bioimaging (CAB) Danmark er et centralt kernecenter på Københavns Universitet som tilbyder en unik instrumentpark.
9.4T MRI rodent core
Publiceringsdato 28. juni 2019 MRI rodent core tilbyder udstyr til skanning af gnavere, som anvendes i de indledende stadier af biomedicinsk forskning.
D-DCAF - Danish Data Center for Accounting and Finance
Publiceringsdato 28. juni 2019 Formålet med infrastrukturen er at skabe adgang til en række databaser, som er essentielle for forskningen inden for finansiel økonometri
Dansk Center for Molekylær Biomedicinsk Billeddannelse
Publiceringsdato 28. juni 2019 Infrastrukturen besidder billeddannende udstyr til analyse af enkeltmolekyler, celler og smådyr. Infrastrukturen tilbyder træning og assistance i anvendelse af udstyret.
ELIXIR - The European Bioinformatics Infrastructure - The Danish Node
Publiceringsdato 28. juni 2019 Bio.tools er en paneuropæisk bioinformatik ressourcebank, der udgøres af et metakatalog over bioinformatik-værktøjer.
LARM.fm - Radio culture and audio Infrastructure
Publiceringsdato 28. juni 2019 LARM er en humanitær forskningsinfrastruktur til radio og lyd kulturarv.
The Interdisciplinary iNANO-Medicine Core Facility
Publiceringsdato 28. juni 2019 Formålet med infrastrukturen er at udvikle state-of-the-art faciliteter til forskere, der arbejder med nanoscience
DANA
Publiceringsdato 28. juni 2019 DANA er et forskningsskib med udstyr til prøvetagning i havet
DanSeis - Nationalt Center for Seismisk Instrumentering
Publiceringsdato 28. juni 2019 Formålet med infrastrukturen er at udvikle avancerede seismografer, som understøtter forskning på tværs af flere forskningsdiscipliner
Dansk Instrumentcenter for Ultra-Højfelts NMR Spektroskopi
Publiceringsdato 28. juni 2019 Infrastrukturens udstyr kan anvendes til NMR eksperimenter af uorganiske, organiske og biologiske molekyler på fast- og flydende stadie.
DIGHUMLAB- Digital Humanities Laboratory
Publiceringsdato 28. juni 2019 Formålet med infrastrukturen er at tilbyde et digitalt økosystem, der stiller digitalt materiale, programmer/værktøjer og tutorials til rådighed.
EATRIS - European Advanced Transnational Research Infrastructure for medicine
Publiceringsdato 28. juni 2019 Formålet med forskningsinfrastrukturen er at fokusere på udvikling og implementering af ikke invasiv billeddannelse
Poul la Cour Tunnelen - The Danish Aerodynamic and Acoustic Wind Tunnel
Publiceringsdato 28. juni 2019 Infrastrukturen kan med sin vindtunnel teste store modeller ved høj strømningshastigheder.
LASERLAB.DK
Publiceringsdato 28. juni 2019 Formålet med LASERLAB.DK er at etablere en tværfaglig national forskningsinfrastruktur, der skal styrke den fortsatte udvikling af avancerede lyskilder med henblik på anvendelse inden for forskning og industri.
Reorganisering og styrkelse af dansk registerforskning
Publiceringsdato 28. juni 2019 Formålet med infrastrukturen er at reorganisere og styrke den danske registerforskning