Gå til indhold

DIGHUMLAB- Digital Humanities Laboratory

Formålet med infrastrukturen er at tilbyde et digitalt økosystem, der stiller digitalt materiale, programmer/værktøjer og tutorials til rådighed.

Formål:

Formålet med infrastrukturen er at tilbyde et digitalt økosystem, der stiller digitalt materiale, programmer/værktøjer og tutorials til rådighed. Det gøres gennem en række fællesskaber inden for sprog, lyd, billede, web og forskningsetik. Infrastrukturen har derudover to fysiske laboratorier – et mobilt laboratorie i Kolding og et video research laboratorie i Aalborg. 

Infrastrukturen ledes af en daglig leder, som refererer til en styregruppe bestående af fire dekaner fra de deltagende universiteter samt vicedirektøren fra Det Kgl. Bibliotek. Derudover er der nedsat et rådgivende panel med internationale forskere på området, som rådgiver styregruppen og den daglige leder om det, der sker på forskningsområdet. Endelig er der nedsat et strategiforum bestående af ledere fra infrastrukturens fem fællesskaber og en person fra hvert af de deltagende universiteter, der arbejder strategisk med digital humaniora.

 Værtsinstitution: Aarhus Universitet

Øvrige deltagere: Københavns Universitet, Aalborg Universitet; Syddansk Universitet, Det Kgl. Bibliotek

Adgang: De fleste data og værktøjer er tilgængelige for alle. Adgang til de fysiske faciliteter sker ved henvendelse til den daglige ledelse. 

Brugerbetaling: Ja, på dele af infrastrukturen for udvalgte målgrupper

Primære målgruppe: Værtsinstitutionernes egne forskere inkl. Ph.d.-studerende

Udbudte services: Bemandet vejledning og kurser i brug af infrastrukturen samt adgang til andre brugeres data.

Øvrige informationer:

  • Bevillingsår: 2011
  • Bevillingsbeløb fra UFM: 30.000.000 kr. 
  • Første år i fuld drift: 2018
  • Fagområde: Humaniora & Samfundsvidenskab
  • Type: Distribueret + Virtuel

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024