Gå til indhold

DIGDAG - Digital Atlas of the Danish Historical-Administrative Geography

Digitalt Atlas over Danmarks historiske administrative geografi

Formål

DigDag er en forkortelse af Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi. I DigDag-databasen finder man oplysninger om godt 250.000 stednavne, deres skiftende stavemåder, oprindelse, betydning og placering i forskellige perioder. 

Kortet rummer informationer om og beskriver forholdet mellem kommuner, amter, sogne, stifter, kirkelige- og retslige myndigheder helt tilbage fra 1660 og frem til i dag. Forskningsinfrastrukturen ledes af Rigsarkivet, som ejer datasættet. Det bliver ikke holdt faste møder.

Værtsinstitution: Statens Arkiver

Øvrige deltagere: Kort og Matrikelstyrelsen, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Kulturstyrelsen, Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek

Adgang: Infrastrukturen tilbyder et kort med historiske oplysninger indbygget, som er et væsentligt redskab til gennemførsel af historisk forskning. Adgang sker ved henvendelse til infrastrukturens ansvarlige

Brugerbetaling: Nej, der er ingen brugerbetaling

Primære målgruppe: Forskere og studerende fra Danmark og udlandet

Udbudte services: Bemandet vejledning og kurser i brug af infrastrukturen

Øvrige informationer

  • Bevillingsår: 2008
  • Bevillingsbeløb fra UFM: 15.000.000 kr.
  • Første år i fuld drift: 2012
  • Fagområde: Humaniora & Samfundsvidenskab
  • Type: Enkeltstående

 

Senest opdateret 02. december 2021