Gå til indhold

ReWet - Wetland observatories for rewetting of drained peatlands

Drænede tørvejorder udleder CO2. ReWet vil som et led i CO2-reduktionen etablere fire observatorier på landbrugsjord og i skov på drænet tørvejord. Disse vil fungere som platforme til økosystemovervågning, eksperimentel forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

Formål:

Målet med ReWet er at facilitere klimabevidst forvaltning og ændring af arealanvendelse i forbindelse med land- og skovbrug på kulstofrige jorde.

Værtsinstitution: Aarhus Universitet

Øvrige deltagere: Københavns Universitet

Adgang: For adgang til ReWet, kontakt professor og sektionsleder Mogens H. Greve på mail greve@agro.au.dk.

Brugerbetaling: Nej. Der er betaling forbundet, hvis der skal hjælpes med at udføre arbejde for projekter.

Primære målgruppe: Forskere og industri.

Udbudte services: Hjemmeside og personale tilknyttet infrastrukturen. 

Øvrige informationer:

  • Bevillingsår: 2021
  • Bevillingsbeløb: 12.242.022 kr.
  • Første år i fuld drift: 2024
  • Fagområde: Energi, Klima og Miljø
  • Type: Distribueret

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. februar 2023