Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Forskningsinfrastruktur Den europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur

ESFRI og den europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur

ESFRI, eller European Strategy Forum on Research Infrastructures, blev etableret i 2002 og har til formål at udvikle det europæiske forskningsrum ved at formulere en sammenhængende strategi for udvikling og etablering af forskningsinfrastruktur.
Kontakt
Katinka Stenbjørn
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Om ESFRI

ESFRI består af delegerede fra EU’s 28 medlemslande, fra Kommissionen og fra de 11 EU-observatørlande. De delegerede er udpegede af de enkelte landes forskningsansvarlige ministre. ESFRI har til formål at fremme etableringen af større tværnationale forskningsinfrastrukturer i Europa og samtidig fungere som facilitator for internationale forhandlinger om konkrete initiativer på forskningsinfrastrukturområdet.

ESFRI’s primære virkemiddel er formuleringen af en fælles europæisk roadmap for forskningsinfrastruktur. Roadmappen har til formål at identificere særligt perspektivrige samarbejder om forskningsinfrastruktur med paneuropæisk relevans og interesse. ESFRI udgav sin første europæiske roadmap i 2006, og roadmappen er siden blevet opdateret i 2008, 2010, 2016 og senest i efteråret 2018. Roadmappen forventes opdateret på ny i 2021.

Den europæiske roadmap indeholder projekter, som er på to forskellige stadier af deres livscyklus. 2018-roadmappen indeholder således 18 projekter, som forventes under implementering inden for en tidshorisont på op til 10 år. Dertil kommer 37 projekter, som tidligere var på ESFRI’s roadmap, men som i dag er realiserede, og derfor har fået status som ESFRI fyrtårne (i roadmappen kaldet ”landmarks”). Det vil sige, at de karakteriseres som succesfulde forskningsinfrastrukturprojekter, som er under implementering eller implementerede.

ESFRI råder ikke over egne økonomiske midler til at investere i de prioriterede forskningsinfrastrukturer på den europæiske roadmap, og finansieringen skal derfor komme fra de deltagende lande. Det er således op til de enkelte lande at prioritere, i hvilket omfang landene ønsker at investere i realiseringen af de forskellige forskningsinfrastrukturer. I mange lande, inklusive Danmark, foregår denne prioritering via nationale roadmap-processer.

ESFRI-projekter med dansk deltagelse

Nedenfor er listet de ESFRI-projekter, som har dansk deltagelse:

Projekter, hvor etablering af dansk knudepunkt og medlemskab er finansieret af Puljen til Forskningsinfrastruktur

E-Infrastructures

 • PRACE – Partnership for Advanced Computing in Europe

Environment

 • ICOS – Integrated Carbon Observation System
 • EPOS – European Plate Observing System

Health & Food

 • AnaEE – Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems
 • EATRIS – The European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (indtil 31. december 2016)
 • ELIXIR – European Life-science Infrastructure for Biological Information
 • EU-OPENSCREEN - European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology
 • INSTRUCT  - An integrated Structural Biology Infrastructure for Europe

Social and Cultural Innovation

 • CESSDA – Council of European Social Science Data Archives
 • CLARIN – Common Language Resources and technology Initiative
 • DARIAH – Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

Projekter, hvor dansk deltagelse finansieres via andre former for internationale medlemskaber

Physical Sciences and Engineering

 • ESS – European Spallation Source
 • E-ELT – European Extremely Large Telescope (Via det danske medlemskab af ESO)
 • ESRF Upgrade (Via det danske ESRF medlemskab)
 • European XFEL – European X-ray Free Electron Laser Facility
 • ILL 20/20 – ILL Neutron Facility Upgrade (Via det danske ILL medlemskab)

Projekter på den danske roadmap, som aktuelt ikke er finansieret

Energy

 • Windscanner  - European Windscanner Facility

Desuden er der dansk deltagelse på institutionsniveau i en række øvrige projekter.

Læs mere

 

Senest opdateret 28. juni 2019