Gå til indhold

Forskningsunderstøttende aktiviteter

Forskningsunderstøttende aktiviteter, oftest kaldet følgeforskningscentre, har til formål at styrke og udnytte det danske forskningsmæssige potentiale forbundet med medlemskaberne af internationale forskningsinfrastrukturer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet finansierer tre følgeforskningscentre – DANSCATT, IDA og NICE. I 2017 trådte en ny model for finansiering og håndtering af de forskningsunderstøttende aktiviteter i kraft. De tre danske centre for forskningsunderstøttende aktiviteter er således finansieret og organiseret under denne model.

Endvidere er der i 2021 etableret to nye centre, som er under opstart: DANfusion og DANEMO.

Centrene er nationalt forankrede for at understøtte, at de samlede danske interesser inden for deres respektive faglige områder varetages i forhold til de internationale medlemskaber.

DANSCATT (Instrumentcenter for brug af røntgen-, synkrotron- og neutronkilder samt fri-elektron røntgenlasere)

Danscatts formål er at optimere den danske brug af de internationale faciliteter inden for neutron, hård Røntgen og XFEL områderne. Det gælder ikke mindst faciliteter som Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF), Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (European XFEL), Institut Laue-Langevin (ILL) og Paul Scherrer Instituttet (PSI). DANSCATT vil fremadrettet også have en vigtig rolle at spille i forhold til European Spallation Source (ESS) og MAX IV. Centret ledes af Danmarks Tekniske Universitet på vegne af et dansk konsortium, som bl.a. også har repræsentation af Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet. Danscatt er dog åben for alle danske forskningsmiljøer med interesse for området.

Danscatts formål og virkemidler fremgår af en strategi rapport, der kan findes på Danscatt’s hjemmeside.

DANSCATT bidrager til at en lang række studerende på ph.d.-, kandidat- og bachelorniveau kan deltage i måletidsrejser.

Der er blevet uddannet mere end 88 MSc og BSc inden for DANSCATTs område i 2019.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilget 4,55 millioner kroner til DANSCATT i 2021.

IDA (Instrumentcenter for Dansk Astrofysik)

IDA’s hovedformål er at støtte og sikre dansk astrofysisk forskning i forhold til udnyttelsen af det danske medlemskab af European Southern Observatory (ESO), Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og Nordisk Optisk Teleskop (NOT). Centret ledes af Aarhus Universitet på vegne af et dansk konsortium, som også har repræsentation af Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet i bestyrelsen.

IDA har cirka 190 forskere, teknisk personale og studerende tilknyttet og finansierer blandt andet observationsskoler, udførelse af observationer, adgang til specifikke faciliteter samt udvikling og design af nye og ”up-to-date” instrumenter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilget 1,55 millioner kroner til IDA i 2021.

NICE (Nationalt Instrumentcenter for CERN Eksperimenter)

NICE’s hovedformål er at sikre dansk adgang til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN). Centret ledes af Københavns Universitet på vegne af et dansk konsortium, som også har repræsentation af Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet.

NICE har cirka 125 forskere og studerende tilknyttet og finansierer blandt andet udstationering og rejser til CERN samt drift, udvikling og konstruktion af nye instrumenter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilget 7,3 millioner kroner til NICE i 2021.

  Kontakt

  René Michelsen
  Specialkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 82 49
  Email: rmi@ufm.dk
  Morten Scharff
  Chefkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 82 98
  Email: msc@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 05. november 2021