Gå til indhold

Danmarks medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer

Danmark er medlem af en række internationale samarbejder om forskningsinfrastrukturer, der giver danske forskere adgang til unikke internationale faciliteter.

En række forskningsinfrastrukturer er i dag så komplekse eller ressourcekrævende, at de ikke kan etableres af et enkelt land alene. For et land af Danmarks størrelse betyder det, at det uden et stærkt internationalt samarbejde og engagement ikke ville være muligt at sikre danske forskere adgang til en række væsentlige forskningsinfrastrukturer. Danmark deltager derfor i internationale forskningsinfrastruktursamarbejder inden for meget forskellige forskningsområder.

Danmark er derfor medlem af flere internationale forskningsinfrastrukturer, som sikrer danske forskere adgang til unikke internationale forskningsfaciliteter.

De internationale medlemskaber

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019