Danmarks Nationale Strategi for Open Access (OLD)

Danmarks Nationale Strategi for Open Access udgør grundlaget for Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med Open Access til videnskabelige publikationer.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Strategien bakker op om den grønne vej til Open Access, men udelukker ikke den gyldne vej, så længe den ikke øger udgifterne til publicering.

To centrale principper er omdrejningspunktet for strategien:

  • Implementeringen af Open Access skal underbygge, at det fortsat er muligt for danske forskere at publicere i de mest anerkendte nationale og internationale tidsskrifter, og at det ligeledes er muligt at publicere i dansksprogede tidsskrifter.
  • Det anerkendes, at det for forskningens og samfundets skyld er afgørende, at de aggregerede offentlige udgifter til den videnskabelige publicering ikke øges markant som følge af implementeringen af Open Access.
  • Læs Danmarks Nationale Strategi for Open Access (PDF)
  • Læs om genstandsfeltet for strategien
Senest opdateret 05. juli 2018