Gå til indhold

Vision og målsætninger

Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med Open Access tager udgangspunkt i en overordnet vision, der underbygges af en konkret målsætning.

Maalsaetninger

Uddannelses- og Forskningsministeriets vision er:

At skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til alle forskningsar-tikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige og/eller af private fonde.

Uddannelses- og Forskningsministeriets målsætning er:

At der fra 2025 og frem er uhindret, digital adgang for alle til alle fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner - med maksimalt 12 måneders forsinkelse.