Gå til indhold

Viden, klynger og kommercialisering

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter innovationsinfrastrukturen i Danmark gennem en række virkemidler, som bygger bro mellem ny viden og dansk erhvervsliv.

Viden- og erhvervsklynger

Innovationsmiljøer

Klyngeprogrammet har til formål at styrke SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne ved at fremme og accelerere SMV’ers samarbejde om innovation, hvor viden og ressourcer bringes i spil på nye måder

Ved at facilitere samarbejde mellem videninstitutioner, virksomheder og andre aktører, er viden- og erhvervsklyngerne katalysatorer for innovation og udvikling af ny viden og teknologier inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

Godkendt Teknologisk Service (GTS)

GTS-medarbejder i aktion


Godkendt Teknologisk Service sikrer bedre og mere effektiv brug af teknologi i danske virksomheder, og har et særligt ansvar for at gøre danske SMV'ere mere innovative og globalt konkurrencedygtige.

Innovation Centre Denmark (ICDK)

ICDK image

Innovation Centre Denmark skal med sine 7 strategiske placeringer styrke dansk innovation, udvikling, vækst og beskæftigelse. ICDK hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at være på forkant med fremtidens teknologi og forretningsmodeller. ICDK giver adgang til de stærkeste innovationsmiljøer verden over, leverer skræddersyet rådgivning og aktiverer relevante internationale partnere.

Opfinderrådgivningen

Opfinderrådgivningen er et tilbud til opfindere, der ønsker hjælp til at få kommercialiseret en opfindelse. Rådgivningen henvender sig navnlig til opfindere, der ikke ønsker at starte egen virksomhed, men gerne vil sælge deres opfindelse til eksisterende virksomheder.

Danske Innovationsmiljøer

Innovationsmiljøerne har indtil 2019 på statens vegne investeret risikovillig kapital og stillet rådgivning til rådighed for iværksættere, forskere og andre, som har en videnbaseret idé med et kommercielt potentiale.

Det er besluttet at afvikle innovationsmiljøordningen, jf. den politiske aftale af 24. maj 2018 om forenkling af erhvervsfremmesystemet (forenklingsaftalen).

Teknologioverførsel

De patentaktive universiteter har etableret egne enheder for teknologioverførsel, såkaldte techtrans-enheder. Techtrans-enhederne understøtter arbejdet med kommercialisering af opfindelser fra forskningen og forhandling af samarbejds- og rettighedsaftaler på institutionernes vegne.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024