Gå til indhold

Teknologioverførsel

Universiteternes arbejde med teknologioverførsel understøtter, at opfindelser fra forskningen kan udnyttes kommercielt i erhvervslivet.

Kommercialisering af opfindelser

Gennem aftaler om forskningssamarbejde og salg af patenter og licenser omsætter universiteterne nye opfindelser fra forskningen til kommercialisering i eksisterende og nye virksomheder. Til at drive arbejdet med teknologioverførsel har de patentaktive universiteter etableret forskellige former for tech-trans-enheder. Tech-trans-enhederne bistår universiteternes ansatte med patering og kommercialisering og varetager universitetets interesser ved indgåelse af samarbejds- og rettighedsaftaler med eksterne. Flere steder løser universiteternes tech-trans-enheder tilsvarende opgaver også for de tilknyttede universitetshospitaler.

Arbejdet med teknologioverførsel er reguleret via særlig lovgivning, mens der i vid udstrækning er aftalefrihed om indgåelsen af samarbejds- og rettighedsaftaler.

Modelaftaler

For at lette indgåelse af samarbejds- og rettighedsaftaler med universiteterne er der udarbejdet en online værktøjskasse med en række vejledende modelaftaler og manualer.

Nye koncepter for teknologioverførsel

Med støtte fra almennyttige fonde deltager universiteterne aktuelt i en række tværgående initiativer med nye koncepter for teknologioverførsel bl.a. med inspiration fra udenlandske foregangsinstitutioner.

Evaluering og statistik

Uddannelses- og Forskningsministeriet følger udviklingen i universiteternes indsats og resultater med teknologioverførsel. Det sker dels via evaluering af området og dels via den årlige kommercialiseringsstatistik.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024