Gå til indhold

Modelaftaler

Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler er et praktisk værktøj for virksomheder og forskningsinstitutioner, der ønsker at samarbejde om forskning og udvikling.

Når offentlige og private parter samarbejder om forskning, er det vigtigt, at der på forhånd er klare aftaler om, hvordan samarbejdet skal forløbe. Det bør på forhånd stå klart, hvad parterne hver især bidrager med, og hvem der får rettighederne til de opfindelser, som samarbejdet genererer. Desuden bør man på forhånd aftale, hvordan man håndterer eventuelle forretningshemmeligheder.

Det kan undertiden være en tung proces, at indgå samarbejdsaftaler om forskning. Dels knytter der sig forskellige interesser til samarbejdet. Dels er den offentlige forskning underlagt en række regelsæt, som indirekte påvirker de aftaler, som institutionerne kan indgå med private.

Sigtet med Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler er at gøre det lettere at indgå samarbejds- og rettighedsaftaler mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

 

Modelaftalerne med tilhørende vejledningsmaterialer er et resultat af udvalgets drøftelser. Der er ingen krav om at anvende aftalerne.

Udvalget er nedlagt, og materialet er ikke opdateret efterfølgende. Uddannelses- og Forskningsministeriet undersøger aktuelt, om der bør tages særlige forbehold i forhold til brugen af dele af materialet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024