Gå til indhold

Regelgrundlag

Flere forskellige love og regelsæt er med til at sætte spillereglerne for samarbejdet mellem universiteter og virksomheder. Disse spilleregler kan være afgørende for, hvilken form for samarbejde man skal vælge.

Når virksomheder og universiteter samarbejder om forskning, bør de være opmærksom på, at offentlige og private aktører er underlagt forskellige vilkår. For eksempel er universiteterne underlagt særlige krav om offentlighed og krav til forvaltning af offentlige midler, som ikke gælder for erhvervslivet.

Indirekte har disse regler også indvirkning på de aftaler, som offentlige forskningsinstitutioner kan indgå med private. For eksempel skal sådanne aftaler respektere de regler, der gælder for offentliggørelse af forskningsresultater, og immaterielle rettigheder må ikke overdrages på vilkår, der forvrider konkurrencen.

Læs mere om spillereglerne for samarbejds- og rettighedsaftaler i Johan Schlüter-udvalgets notat om regelgrundlaget.

 

Senest opdateret 20. august 2013