Gå til indhold

Om Johan Schlüter-udvalget

Johan Schlüter-udvalget har haft til formål at gøre det lettere at indgå aftaler om immaterielle rettigheder mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder. Udvalgsarbejdet sluttede i efteråret 2008.

Johan Schlüter-udvalget blev nedsat i efteråret 2006 af Forsknings- og Innovationsstyrelsen sammen med erhvervslivets og institutionernes organisationer.

Den vigtigste opgave for Johan Schlüter-udvalget har været at udarbejde en række vejledende modelaftaler, som virksomheder og institutioner kan støtte sig til, når de samarbejder om forskning og udvikling. Baggrunden er, at navnlig vilkårene for ejerskab og udnyttelse af immaterielle rettigheder har været en udfordring, når parterne indgår aftaler om forskningssamarbejde.

Udvalgets modelaftaler bygger på en omfattende gennemgang af parternes eksisterende aftaler og studier af udenlandske modelaftaler.

 

Senest opdateret 07. februar 2013