Gå til indhold

Johan Schlüter-udvalgets medlemmer

Johan Schlüter-udvalgets medlemmer er udpeget af forskningsinstitutionernes og erhvervslivets organisationer. Medlemmerne er jurister og andre praktikere med konkret erfaring i at udarbejde samarbejds- og rettighedsaftaler. Udvalgsarbejdet sluttede i efteråret 2008

Johan Schlüter-udvalget blev nedsat i efteråret 2006 af Forsknings- og Innovationsstyrelsen sammen med erhvervslivets og institutionernes organisationer.

Den vigtigste opgave for Johan Schlüter-udvalget har været at udarbejde en række vejledende modelaftaler, som virksomheder og institutioner kan støtte sig til, når de samarbejder om forskning og udvikling. Baggrunden er, at navnlig vilkårene for ejerskab og udnyttelse af immaterielle rettigheder har været en udfordring, når parterne indgår aftaler om forskningssamarbejde.

Udvalgets modelaftaler bygger på en omfattende gennemgang af parternes eksisterende aftaler og studier af udenlandske modelaftaler. Udvalgets medlemer:

Advokat, partner Johan Schlüter (formand)

Kontorchef Marianne Bigum (udtrådt)
Københavns Universitet – Det Biovidenskabelige Fakultet

Koordinator Lone Falsig
Slagteriernes Forskningsinstitut

Advokat Kristoffer Fog
ALK-Abelló A/S

General Counsel Christian Hartvig
Grundfos Management A/S

Chefkonsulent Berit Moe Jensen
Danmarks Tekniske Universitet – Forskningscenter Risø

Manager, R&D Planning Johanna H. Jonsdottir
Haldor Topsø A/S

Cand.jur. Mette Tofte Nielsen
Arla Foods amba

Universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen
Syddansk Universitet

Specialkonsulent Merete Raahauge
Aarhus Universitet

Sekretariatschef Ulla F. Salomonsen
Aarhus Universitet – Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Chefkonsulent Susanne Schultz
Danmarks Tekniske Universitet

Konsulent Claus Thomsen
Dansk Industri

Sekretariat for udvalget
Chefkonsulent Kåre Jarl
Forsknings- og Innovationsstyrelsen

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2013