Gå til indhold

Klyngeforum

Klyngeforum blev etableret i starten af 2013 og har til opgave at koordinere indsatsen på tværs af ministerier, regioner og kommuner samt at sikre, at målene i parternes fælles strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018 nås.

Et samlingspunkt for klynge- og netværksindsatsen

Klynge- og netværksindsatsen blev oprindeligt sat i verden for at bidrage til, at målsætningerne i den tidligere regerings innovationsstrategi ”Danmark – Løsningernes land” blev nået frem mod 2020.

Hvem deltager i Forum for klynge og netværksindsats?

I forummet deltager Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Vækstforum Syddanmark, Vækstforum Midtjylland, Vækstforum Nordjylland, Vækstforum Hovedstaden, Vækstforum Sjælland, Vækstforum Bornholm, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Aarhus Kommune, Københavns Kommune og Aalborg Kommune. Forummet ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Deltagerne i Klyngeforum afholder tre møder årligt, hvor der løbende følges op på de indsatsområder og initiativer, der bliver igangsat i regi af forummet.

Resultater af forummets arbejde

Klyngeforum opdaterer løbende denne side med konkrete resultater og baggrundsdokumenter, der indgår i forummets arbejde.

Danmarks Klyngeforum og en række erhvervsorganisationer har tilsluttet sig et fælles Klynge charter, der opstiller principper for den danske klyngeindsats og for samspillet mellem erhvervsorganisationer og klynger-/innovationsnetværk.

 

Kontakt

Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. marts 2019