Gå til indhold

Koordineret politikudvikling i Østersøregionen

I regi af EU’s Østersøstrategi (EUSBSR) er der formuleret en handlingsorienteret strategi-guide, som har fokus på fælles innovationspolitiske prioriteter for perioden 2016-2020

Fælles, ambitiøs strategi på tværs af lande- og faggrænser

EU's Strategi for Østersøregionen er opdelt i tre målsætninger: ”saving the sea”, ”connecting the region” og ”increasing prosperity”. Under de tre målsætninger er der udpeget en række politikområder, ”Policy Areas” (PA), og relaterede ”joint actions” eller ”flagskibe”. Der findes blandt andet politikområder for uddannelse og for innovation.   

Øget internationalisering via klyngedrevet SMV-udvikling


Internationalisering af forsknings- og innovationspolitiske initiativer er højt prioriteret i Danmark såvel som i flere af de øvrige lande i Østersøregionen. Et stærkt internationalt samarbejde inden for det forsknings- og innovationspolitiske felt giver muligheder for at opnå øget forskningsproduktion og øget innovation. Derudover skaber samarbejde over grænser inden for forskning og innovation et øget potentiale for kommercielle aktiviteter og gearing af nationale investeringer.

Med finansiering af INTERREG-midler, har Danmark i en taskforce sammen Sverige, Estland, Polen, Baltic Development Forum, samt Nordisk Ministerråds Sekretariat formuleret en samlet politisk, strategisk handlingsplan for perioden 2016-2020.

Resultatet af projektforløbet blev Policy Area Innovation Strategy Guide – Putting the Action Plan into Practice, som indeholder anbefalinger til prioriteter i den fremad innovationspolitik i Østersøregionen, og dermed fungerer som innovationspolitisk og praktisk rettesnor i østersøregionen i perioden 2016-2020.

Danmark havde i projektet det primære ansvar for udarbejdelsen af den del af projektet, som vedrører klyngedrevet udvikling af små og mellemstore virksomheder.

Clustering and SME-Development – Working Paper for the PA INNO Strategy Guide er navnet på det sammenfattende, underliggende arbejdspapir, som gennem en længere proces blev produceret med inddragelse af de relevante østersøregionale stater og regioner.

Arbejdspapiret benyttes i videst muligt omfang af relevante aktører i ind- og udland som reference i fremadrettede klyngerelaterede aktiviteter med små og mellemstore virksomheder som målgruppe.

En del af noget større

På det operative niveau under rammerne af PA INNO var Danmark i 2016 og 2017 koordinator for det SMV-rettede, klyngepolitiske samarbejde, ”BSR Stars Innovation Express”, som understøttede etableringen af nye, grænseoverskridende klynge-til-klynge-samarbejder inden for områder med store vækst- og innovationspotentialer.

 logo til lys baggrund

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. august 2018