Gå til indhold

Internationale aktiviteter i danske innovationsnetværk

Internationalisering er et særligt indsatsområde i innovationsnetværk Danmark-programmet.

Det globale vidennetværk

Det er vigtigt for samfundsvæksten, at flere danske virksomheder – også små og mellemstore - bliver koblet på de globale vidennetværk. Innovationsnetværk kan fungere som effektivt springbræt for danske virksomheders deltagelse i internationalt samarbejde om innovation og eksportfremstød.

Grænseoverskridende samarbejde

Et stærkt internationalt samarbejde giver muligheder for at opnå øget forskningsproduktion og øget innovation. Derudover skaber samarbejde over grænser øget potentiale for kommercielle aktiviteter og gearing af nationale investeringer. I det følgende gennemgås en række eksempler.

Pilotprojekter – samarbejde mellem innovationsnetværk og Danmarks Innovationscentre

Syv projekter har modtaget støtte til at udvikle nye samarbejdsformer mellem danske innovationscentre og innovationsnetværk. Det overordnede formål er at få flere innovative virksomheder og udvikle nye relationer mellem danske og udenlandske virksomheder og videninstitutioner

Projekterne havde opstart i begyndelsen af 2018.

Gode rammer for forskning og udvikling af avancerede materialer

UFM indgår sammen med innovationsnetværkene Dansk Materiale Netværk, Inno-Pro/Censec samt Teknologisk Institut i et europæisk Interregprojekt for at blive klogere på, hvordan man skaber de bedst mulige rammer for virksomheders og forskeres forskning og udvikling af avancerede materialer. Projektet kaldes Public Policy Living Laboratory (P2L2) og har deltagere fra hhv. Tyskland, Frankrig, Italien, Polen og Litauen.

  • Projektperioden: April 2016 – Marts 2020
  • Finansiering: ERDF Interreg Europe

Den 27-29 juni 2017 blev der afholdt en studietur i Aarhus, hvor projektpartnerne blev introduceret til det danske innovationssystem med særligt fokus på klynger og innovationsnetværk. Et gennemgående tema på studieturen var hvordan nationale og regionale bevillingsgivere kan samarbejde om at understøtte forsknings- og innovationsfremme relateret til avancerede materialer. Det er muligt at få mere information om studieturen ved at følge nedstående link:

P2L2_Logo.png

Samarbejde med omverdenen

I regi af EU’s Østersøstrategi (EUSBSR) har Danmark bidraget til en task force, som via tæt dialog med alle strategiens medlemslande formulerede en handlingsorienteret strategi-guide med fokus på innovationspolitiske prioriteter for perioden 2016-2020.

På operationelt niveau bidrog Danmark i perioden 2013-2017 aktivt til det SMV-rettede, klyngepolitiske samarbejde, BSR Stars Innovation Express, som understøttede etableringen af nye, grænseoverskridende klynge-til-klynge-samarbejder inden for områder, hvor små og mellemstore virksomheder i de deltagende lande vurderes at have store vækst- og innovationspotentialer.

Kontakt

Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. november 2020