Gå til indhold

Koordineret politikudvikling i Østersøregionen

I regi af EU’s Østersøstrategi (EUSBSR) har Danmark bidraget aktivt til formuleringen af en handlingsorienteret strategi-guide med fokus på fælles innovationspolitiske prioriteter for perioden 2016-2020

Fælles strategi på tværs af lande- og faggrænser

EU's Strategi for Østersøregionen er opdelt i tre målsætninger: ”saving the sea”, ”connecting the region” og ”increasing prosperity”. Under de tre målsætninger er der udpeget en række politikområder, ”Policy Areas” (PA), og relaterede ”joint actions” eller ”flagskibe”. Der findes blandt andet politikområder for uddannelse og for innovation.   

Øget internationalisering via klyngedrevet SMV-udvikling


Internationalisering af forsknings- og innovationspolitiske initiativer er højt prioriteret i Danmark såvel som i flere af de øvrige lande - også i Østersøregionen. Et stærkt internationalt samarbejde inden for det forsknings- og innovationspolitiske felt giver muligheder for at opnå øget forskningsproduktion og øget innovation. Derudover skaber samarbejde over grænser inden for forskning og innovation et øget potentiale for kommercielle aktiviteter og gearing af nationale investeringer.

Sammen med samarbejdsparter i Sverige, Estland, Polen, samt Baltic Development Forum og Nordisk Ministerråds Sekretariat har vi formuleret en samlet politisk, strategisk handlingsplan for perioden 2016-2020.

Strategien har opbakning fra alle relevante medlemslande og regioner, som grænser op til Østersøen.

Policy Area Innovation Strategy Guide – Putting the Action Plan into Practice indeholder anbefalinger til prioriteter i den fremadrettede innovationspolitik makroregionen, og fungerer som innovationspolitisk og praktisk rettesnor for landene i perioden 2016-2020.

En del af noget større

På operationelt niveau har Danmark gennem de seneste år deltaget aktivt i det SMV-rettede samarbejde, BSR Stars Innovation Express, som understøtter etableringen af nye, grænseoverskridende samarbejder mellem innovationsnetværk og videndrevne klyngeorganisationer i andre lande.

 logo til lys baggrund