Gå til indhold

Cluster Excellence

De danske innovationsnetværk skal løbende professionaliseres, så de bliver i stand til at skabe endnu større værdi for virksomhederne.

Ligainddeling af danske klynger og innovationsnetværk

Klyngeorganisationer og innovationsnetværk i Danmark er inddelt i tre ”ligaer”. Inddelingen i de tre ligaer følger de europæiske standarder for benchmarking og kvalitetsmåling af klyngeorganisationer, som Europa-Kommissionen har udviklet og som er implementeret af medlemslandene. Danmark har sammen med Tyskland gået forrest i denne udvikling.

Professionalisering af de danske klynger

Klynger og innovationsnetværk i de tre ”ligaer” tilbydes målrettet kompetenceudvikling på alle tre niveauer via en samlet supportfunktion for danske klynger.

Samlet supportfunktion

Cluster Excellence Denmark er den nationale støttefunktion for danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk, og hjælper de danske klynger og netværk med sparring, videndeling og kompetenceudvikling.

Smarte Klynger og Intelligent Specialisering

I Europa-Kommissionens Europa 2020 strategi er der blandt andet lagt vægt på intelligent specialisering. Et vigtigt instrument er udvikling af holdbare klynger og innovationsnetværk, som kan bidrage til strukturtilpasninger i Europa og dermed innovation, vækst og beskæftigelse.

Kontakt

Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. november 2020