Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Viden, klynger og kommercialisering Teknologioverførsel Modelaftaler FAQ Hvad skal der betales for immaterielle rettigheder fra den offentlige forskning?

Hvad skal der betales for immaterielle rettigheder fra den offentlige forskning?

Svar:

Når offentlige forskningsinstitutioner overdrager immaterielle rettigheder til private virksomheder, skal det ske til markedspris, og institutionerne skal søge deres omkostninger dækket.

Den konkrete prissætning er et forhandlingsspørgsmål. Generelt vil prisen afhænge af det pågældende produktmarked og omfanget af rettigheds-overdragelsen. Som tommelfingerregel skal virksomheden f.eks. betale en højere pris for eksklusive udnyttelsesrettigheder eller ejerskab end for ikke-ekslusive udnyttelsesrettigheder.

Hvis virksomheden køber en forskningsydelse på markedsvilkår med fuld omkostningsdækning til institutionen, vil prisen for de immaterielle rettigheder, der er resultater af forskningsydelsen, typisk være inkluderet i den samlede pris.

 

Senest opdateret 14. april 2015