Gå til indhold

Hvad skal der betales for immaterielle rettigheder fra den offentlige forskning?

Svar:

Når offentlige forskningsinstitutioner overdrager immaterielle rettigheder til private virksomheder, skal det ske til markedspris, og institutionerne skal søge deres omkostninger dækket.

Den konkrete prissætning er et forhandlingsspørgsmål. Generelt vil prisen afhænge af det pågældende produktmarked og omfanget af rettigheds-overdragelsen. Som tommelfingerregel skal virksomheden f.eks. betale en højere pris for eksklusive udnyttelsesrettigheder eller ejerskab end for ikke-ekslusive udnyttelsesrettigheder.

Hvis virksomheden køber en forskningsydelse på markedsvilkår med fuld omkostningsdækning til institutionen, vil prisen for de immaterielle rettigheder, der er resultater af forskningsydelsen, typisk være inkluderet i den samlede pris.

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024