Gå til indhold

Hvem skal betale patenteringsudgifterne?

Svar:

Udgangspunktet er, at den part, hvis medarbejdere har gjort en opfindelse, skal betale patenteringsudgifterne, hvis en opfindelse søges patenteret. Spørgsmålet om betaling for patenteringsudgifter indgår imidlertid typisk som en integreret del af den aftale, der bliver indgået, når offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder indgår aftaler om fælles forskningsprojekter.

Ved salg af ydelser – herunder forskningsydelser – til private virksomheder er offentlige forskningsinstitutioner forpligtet til at søge deres omkostninger dækket. Institutionerne vil derfor sædvanligvis kræve, at virksomheden afholder eller godtgør institutionens patenteringsudgifter, hvis den opnår ret til at udnytte institutionens opfindelser.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2013