Gå til indhold

Hvilke krav kan der stilles til fortrolighed ved samarbejder mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder?

Svar:

Når offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder samarbejder om forskning, kan der være behov for fortrolighed om dele af projektet.

Uanset at offentlige forskningsinstitutioner som udgangspunkt er omfattet af kravet om offentlighed i forvaltningen (aktindsigt), kan private virksomheder i vidt omfang sikre sig fortrolighed i relation til den viden og de informationer, som den private virksomhed bringer med ind i samarbejdet med en offentlig forskningsinstitution. Det kan ske, når det vurderes, at denne viden og disse informationer har karakter af forretningshemmeligheder.

For så vidt angår resultaterne af fælles forskningsprojekter er mulighederne for hemmeligholdelse mere begrænsede.

 Se også spørgsmålet:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. februar 2016