Godkendt Teknologisk Service (GTS)

GTS-institutterne er almennyttige institutioner, der drives som private virksomheder med det formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
Kontakt
Kåre Nordahl Larsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 30
Email: knj@ufm.dk
Jan Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 29
Email: jki@ufm.dk
David Grønbæk
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Syv GTS-institutter

Der findes syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) i Danmark. GTS-institutterne er private almennyttige institutioner, der har til formål at opbygge teknologiske kompetencer og serviceydelser og stille dem til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår. GTS-institutterne godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

GTS-institutternes resultatkontrakter

Uddannelses- og Forskningsministeriet indgår via Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte resultatkontrakter med GTS-institutterne. Resultatkontrakterne medfinansierer specifikke forsknings- og udviklingsaktiviteter på GTS-institutterne, der skal føre til opbygning og udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, som forventes at få stor betydning for danske virksomheder. Disse serviceydelser kan f.eks. være:

 • Teknologisk rådgivning og anden konsulentbistand
 • Kommercielle FoU-opgaver, kontraktforskning
 • Test og prøvning
 • Certificering
 • Kurser
 • Standardiseringsaktiviteter

Fakta om GTS-nettet

GTS-institutterne havde i 2016 en samlet omsætning på godt 3,6 mia. kr. og betjente 16.606 unikke private danske kunder, heraf 94 procent små og mellemstore virksomheder.

Der er i 2019 afsat 309,8 mio. kr. på finansloven til GTS aktiviteter. GTS-institutternes resultatkontrakter udgør typisk ca. 10 procent af GTS-institutternes samlede omsætning.

Hvem er de syv GTS-institutter?

 • Alexandra Instituttet A/S
 • Bioneer A/S
 • Dansk Fundamental Metrologi A/S
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • DHI – Institut for Vand og Miljø
 • FORCE Technology
 • Teknologisk Institut
Senest opdateret 16. januar 2019