Gå til indhold

Behandling af personoplysninger ved arrangementer – data udveksles med fx. undervisere

Nedenfor kan du læse om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med arrangementer, hvor vi udveksler data med fx. undervisere og samarbejdspartnere.

Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til arrangementer. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i arrangementet, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)
Kontoret: EU Forskning og Innovation
Haraldsgade 53
2100 København Ø
E-mail: eurocenter@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler oplysninger som led i afholdelsen af arrangementer om Horizon 2020 og Horizon Europe samt EU-programmerne i regi af EU-DK Support netværket. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler de oplysninger, som du selv indtaster ved din registrering. Der vil oftest være tale om almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Hvordan vi bruger dine oplysninger

De personoplysninger, som du oplyser i tilmeldingsformularen registreres i UFS's IT-system. Det overordnede formål er at gennemføre arrangementet professionelt. Dine personoplysninger vil blandt andet fremgå af arrangementets deltagerliste og sendes på mail til de eksterne undervisere med henblik på tilrettelæggelse af undervisningen. Udover undervisere kan informationerne også videregives til samarbejdspartnere. Oplysninger videregives ikke til tredjepart. 

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes i UFS’s IT-system og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med arrangementet og evt. andre arrangementer om samme emne. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til cirka fem år fra din deltagelse i arrangementet.

Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder på:

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, styrelsen behandler dine personoplysninger på. Find Datatilsynets kontaktoplysninger på:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. november 2023