Gå til indhold

Statistik og tal om Danmarks deltagelse i Horizon 2020

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen opgør to gange om året oversigter over Danmarks deltagelse i Horizon 2020. Vi zoomer ind på Danmarks hjemtag af midler, fordelingen mellem de forskellige programmer, den regionale fordeling af H2020-midler, universiteternes deltagelse etc.
Kontakt
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk
Senest opdateret 01. oktober 2020