Gå til indhold

79 talentfulde internationale forskere på vej til Danmark

Med en bevilling fra Europa-Kommissionen i bagagen rejser 79 håbefulde internationale forskere til Danmark for at fordybe sig i deres forskning. Over halvdelen sætter kurs mod Københavns Universitet. Bevillingerne er delt ud under Marie Skłodowska-Curie Actions-programmet i Horizon 2020.
Kontakt
Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk

09. marts 2021

Københavns Universitet i top

De 79 forskere kommer primært til universiteter i Danmark og især Københavns Universitet (KU) har stor succes med at tiltrække internationale forskere via et Individual Fellowships (IF). I dette års uddeling af IF, som også er den sidste uddeling under det nuværende forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, får 39 forskere således mulighed for at komme til KU og forske. Dette placerer KU helt i top på den europæiske rangliste i forhold til antal bevillinger, kun overgået af The French National Centre for Scientific Research (CNRS).

Forskere fra hele verden

Forskerne, der modtager IF-bevillinger, kan komme fra hele verden. Det er blot et krav, at de bringer ny viden til europæisk forskning i samarbejde med deres vejledere på danske forskningsinstitutioner. De 79 bevillinger er en del af en samlet pulje på 1.847 bevillinger spredt over hele EU og de associerede lande. Nogle bevillinger giver ligeledes mulighed for at rejse til tredjelande, f.eks. USA og New Zealand.

Bevillingerne består af lønmidler og støtte til uddannelses- og forskningsaktiviteter til gavn for forskeren, samt administration af projektet. Et ophold varer to år, og bevillingen er på ca. 220.000 euro svarende til 1,5 million kroner.

Om Marie Skłodowska-Curie Actions og Individual Fellowships

Marie Skłodowska-Curie Actions-programmet (MSCA) i Horizon 2020 støtter international forskeruddannelse, forskermobilitet og karriereudvikling. Delprogrammet Individual Fellowships (IF) har til formål at styrke forskerens karriere gennem international og tværsektoriel mobilitet. Forskeren får derved ny viden samt styrket sit CV og sin internationale profil.

Fakta om IF 2020-opslaget:

  • Samlet set blev der bedømt 12.329 ansøgninger
  • Antal tilsagn om bevillinger: 1847, heraf 79 til Danmark
  • Uddelt beløb: 325 mio. euro, heraf 16,5 mio. euro til Danmark
  • Den danske succesrate: 15,02 %
  • Den gennemsnitlige succesrate: 14,98 %


Webinar om Marie Skłodowska-Curie Actions i Horizon Europe

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder et webinar med fokus på de fem bevillingstyper under MSCA i Horizon Europe. Webinaret finder sted den 18. marts 2021 kl. 13-14.15.

På webinaret får deltagerne overblik over grundreglerne i de fem forskellige bevillingstyper, der hver byder på forskellige muligheder for forskningsmobilitet, forskeruddannelse og formidling af den gode forskning. Desuden vil formålet og deltagelsesregler i MSCA blive gennemgået og rammerne for den gode ansøgning vil blive skitseret.

Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs i webinaret.

Du kan tilmelde dig webinaret her:

Senest opdateret 09. marts 2021