Gå til indhold

Ansøgningsfrist til årets sidste uddelingsrunde i EUopSTART udskydes til den 15. november 2022

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udskyder ansøgningsfristen til puljen EUopSTART fra den 1. november til den 15. november 2022. Udsættelsen skyldes, at Europa-Kommissionens arbejdsprogrammer for 2023-24 for Horizon Europe er forsinket og dermed begrænset mulighed for at søge EU-midler.

Præpublicering af arbejdsprogrammerne for Horizon Europe 2023-24 er forsinket, og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ved på nuværende tidspunkt ikke om – og i givet fald hvornår – disse programmer bliver præpubliceret. Dog er det usandsynligt, at det vil ske inden den oprindelige deadline for ansøgninger til EUopSTART den 1. november. Det er derfor blevet besluttet at udskyde fristen for at indsende ansøgninger til den 15. november.

Ansøgere har stadig de samme muligheder for at opnå støtte fra EUopSTART–puljen. Det er udelukkende datoen for den indsendte ansøgning til EUopSTART og ansøgningsfristen til det givne opslag i Horizon Europe, som er styrende for, om en EU-ansøgning kan støttes med en EUopSTART-bevilling.

Der er i øjeblikket allerede mulighed for at indsende ansøgninger om EUopSTART-støtte til blandt andet Eurostars med forventet deadline den 9. marts 2023. Derudover er det også muligt at søge støtte til de sene opslag i Horizon Europe arbejdsprogrammerne for 2021-22, herunder også til partnerskaber og missioner, hvor arbejdsprogrammerne er offentliggjort.

Kort om EUopSTART

EUopSTART-ordningen har til formål at understøtte danske ansøgeres forberedelse af ansøgninger til Horizon Europe. Der ydes bevillinger på 50.000 kr. (partner) eller 75.000 kr. (koordinator) til at dække op til 50% af udgifter til løn, rejser eller konsulenthjælp i forbindelse med ansøgningen til Horizon.

Læs mere

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk