Gå til indhold

Efterårets frister til EUopSTART er nu klar

Efterårets ansøgningsfrister til EUopSTART i 2022 er nu klar. Det bliver den 30. august og den 1. november 2022. Opslagsteksten for EUopSTART er opdateret med de to nye frister og gælder hele 2022.

I år kan ansøgere søge midler fra EUopSTART ved følgende tre ansøgningsfrister:

  • den 15. marts 2022, kl. 12
  • den 30. august 2022, kl. 12
  • den 1. november 2022, kl. 12.

Midler fra EUopSTART kan dække op til 50 % af en ansøgers udgifter forbundet med at udarbejde en ansøgning til Horizon Europe.

Evaluering af EUopSTART og evt. ændringer i 2023

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er i gang med at evaluere EUopSTART-ordningen. Resultaterne af evalueringen skal herefter vurderes grundigt, og eventuelle ændringer af ordningen skal drøftes med interessenter. Derfor gælder det nuværende opslag om EUopSTART med retningslinjer for hele 2022. Evt. nye retningslinjer for ordningen vil derfor først gælde for 2023, og styrelsen vil i god tid informere om opslaget, så ansøgere i tide kan orientere sig i eventuelle nye krav.

Læs mere

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk