Gå til indhold

Få din Horizon Europe-ansøgning tjekket

Nu kan danske forskere, der er koordinator for en Horizon Europe-ansøgning, få deres ansøgningsudkast præ-evalueret helt gratis. Tilbuddet er til dig, der står i spidsen for en Horizon Europe-ansøgning. Den kan nu få et grundigt kvalitetstjek af to eksterne evaluatorer – helt gratis.
Kontakt
Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk

22. april 2021

I starten af maj 2021 åbner Europa-Kommissionen en lang række opslag på tværs af Horizon Europe, og dermed er startskuddet givet til at søge midler til visionær forskning og innovation, der skaber fremtidens løsninger og samfund.

Formålet med præevalueringsordningen er at gøre ansøgninger til Horizon Europe med danske koordinatorer endnu bedre. En grundig gennemlæsning af fagligt kvalificerede evaluatorer kan luge fejl og mangler ud og styrke ansøgningens kvalitet. Præevalueringen kan således være med til at bane vej for, at ansøgningen får succes i den endelige evaluering i Horizon Europe.

Hvem kan søge?

Koordinatorer med ansættelsessted i Danmark der vil søge tilskud fra Horizon Europe til dansk-koordinerede samarbejdsprojekter. Et samarbejdsprojekt er defineret som et forsknings- og innovationsprojekt med mindst tre deltagere fra tre forskellige EU-lande og associerede lande.

For Det Europæiske Forskningsråds Synergy Grants kan det accepteres, at ansøger formelt er Corresponding Principal Investigator, hvis konsortiet derudover opfylder krav om mindst tre deltagere fra tre forskellige EU-lande og associerede lande.

Hvor stort er tilskuddet?

Som koordinator vælger du selv op til to eksterne evaluatorer, hvis specifikke kompetencer giver størst nytte i relation til ansøgningen. Det er også muligt at benytte udenlandske, kvalificerede evaluatorer.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen betaler op til 4.500 kroner til hver præevaluator for evaluering af en ansøgning.

Læs mere

Senest opdateret 22. april 2021